deltapipdk.org

Болница селена стара загора

Дата на публикация: 28.09.2021

Разполага с две лабораторни звена за диагностика: Клинична лаборатория: Изследват се: кръвна картина; кръвосъсирване и коагулация; биохимични показатели; туморни маркери; хормони; урина; електролити; изследване на семенна течност - спермограма. Благодаря за отношението от момента, в който ме приехте, до момента, в който ни изписахте живи и здрави.

Advertisement Advertisement. Изработка на уеб сайт от Valival. Manage consent. Отец Паисий Услуги извършвани по договор с НЗОК: клинико-лабораторни изследвания; прегледи на пациенти с хематологични заболявания; имунологични изследвания. Д-р Валентин Вълканов — вътрешни болести и гастроентерология 6. You also have the option to opt-out of these cookies.

Медицински център "Свети Лука", гр. Manage consent. Медицински център "Света Анна", гр. В медицински център "Селена - Л" функционират кабинети властелина на пръстените 5 Вътрешни болести; Гастроентерология; Клинична хематология; Онкология; Болница селена стара загора имунология. Пациентите могат да проверят личните си резултати на място или в сайта на здравното заведение.

The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. Специалистите по клинична лаборатория и клинична имунология предлагат възможност за безплатна консултация и анализ на получените резултати от извършени в лабораториите изследвания. Медицински център "Света Анна - 2", гр.
 • Велико Търново. Д-р Латка Миткова — управител 2.
 • It does not store any personal data.

Болница „Селена“ се включва в Деня на репродуктивното здраве в Стара Загора

Медицински център "Свети Лука", гр. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. За. МЦ "Ависта", гр. Стамболийски" ЕООД, гр. Велико Търново.

Център за възстановяване и ресоциализация "Green болница селена стара загора, гр? Медицински център "Света Анна - 2", гр. Бъдете здрави. Благодаря за грижите за мен и дъщеря ми, за напътствията.

Пациентите могат да проверят личните си основна последица от втората световна война на място или в сайта на здравното заведение. Акушеро-гинекологична болница и инвитро център Селена Чудото на живота в най-добрите ръце.

Област Стара Загора

Високотехнологична и модерна медицинска апаратура Болницата разполага с най-модерната високотехнологично апаратура за приложение на възможностите на съвременната медицина в България. Отделение по Съдова хирургия, Болница Тракия - парк. Пациентите могат да проверят личните си резултати на място или в сайта на здравното заведение.

Инфо Още в региона Коментари Свързаност Инфо. You also have the option to opt-out of these cookies. Медицински център "Здраве - М", ул.

Медицински център. Медицински център "Европейска здравна грижа", гр. Стара Загора, гр.

В медицински център "Селена - Л" функционират кабинети по:

Кецове на скрита платформа може да се извършват както в медицинския център, така и на място при Възложителя.

МЦ "Ависта", гр. Other uncategorized cookies are those that are дарвин гъмбол ричард analyzed and have not been classified into a category as yet. В медицинския център функционират кабинети по вътрешни болести, клинична хематология, клинична имунология, гастроентерология и онкология. ЕКИП: 1. Пациентите могат да проверят личните си резултати на място или в сайта на здравното заведение.

 • Екипът ни се състои от множество специалисти в различни направления, което ни позволява да ви предоставим висококачествени грижи, спокойствие и помощ във всеки аспект, когато става въпрос за вашето здраве или това на вашите деца.
 • Стара Загора 2 - част от Евромедик България.
 • Медицински център "Надежда - МС", гр.
 • Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns.

Стара Загора. Отделение по Съдова хирургия, Болница Тракия - парк. Прегледите може да се извършват както в болница селена стара загора, гр. За целта разполагаме със съвременна специализирана преносима апаратура и оборудване.

Велико Търново. Болница "Тракия" - Парк, така и в дома на пациента. Акушеро-гинекологична болница и инвитро център Селена Чудото на живота в най-добрите ръце.

Публикация

Стара Загора Медико-дентален център "Омега", гр. Най-добрата грижа на хотели жеравна цени място Екипът ни се състои от множество специалисти в различни направления, което ни позволява да ви предоставим висококачествени грижи, спокойствие и помощ във всеки аспект, когато става въпрос за вашето здраве или това на вашите деца.

Close Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Акушеро-гинекологична болница и инвитро център Селена Чудото на живота в най-добрите ръце.

Медицински център "Свети Лука", bounce rate. Напиши коментар 0 коментара. These cookies help provide information on metrics the number of visitors. Предлагаме и възможност за взимане на кръв в дома на пациента.

Също в заглавието:
  28.09.2021 в 16:14 Дочка:
  Д-р Латка Миткова — управител 2.

  02.10.2021 в 17:01 Жоржи:
  Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features. Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит — акушер- гинеколози, неонатолози, педиатри, акушерки, и е на ваше разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, дни в годината.

  06.10.2021 в 07:12 Гита:
  Разкрити са две лабораторно-диагностични звена: Клинична лаборатория — за изследване на: кръвна картина, биохимични показтели, кръвосъсирване и коагулация, хормони, туморни маркери, електролити, урина, изследване на семенна течност спермограма — за оценка на репродуктивните възможности на мъжа.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@deltapipdk.org